A A A
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, został nałożony na ww. podmioty obowiązek utworzenia elektronicznych skrzynek podawczych.

Elektroniczna skrzynka podawcza - to dostępny publicznie środek komunkacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Profil zaufany ePUAP - zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub ocenę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP - podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:

a) jednoznacznie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,

b) zawierający czas wykonania podpisu,

c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,

d) autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,

e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę: http://epuap.gov.pl

UWAGA:

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

* założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany lub

* założyć profil zaufany ePUAP.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 14.12.2011
Podpisał: Agnieszka Jachnik
Dokument z dnia: 14.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 253