A A A
SmodBIP

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szamotułach odbywa się w godzinach urzędowania, tj. od 725 do 1500.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałek od godziny 1500 do 1600 (po wcześniejszym umówieniu się) oraz w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 800 do 1400.

Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w budynku Powiatowej Stacji oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji.
Skargi i wnioski ewidencjonowane są w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Powiatowej Stacji.
Dyrektor Powiatowej Stacji, po zakwalifikowaniu wpływającego pisma jako skargi lub wniosku, przekazuje je pracownikowi na samodzielnym stanowisku pracy do rozpatrzenia i merytorycznego załatwienia sprawy.
Pracownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny za rozpatrzenie skargi lub wniosku przekazuje, podpisaną przez Dyrektora Powiatowej Stacji, odpowiedź na skargę lub wniosek do sekretariatu celem jej wysłania oraz kopię odpowiedzi do wyznaczonej przez Dyrektora Powiatowej Stacji komórki organizacyjnej.
Szczegółowy tryb postępowania przy rejestrowaniu i załatwianiu skarg i wniosków określa odrębna procedura.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Agnieszka Jachnik
Dokument z dnia: 14.11.2011
Dokument oglądany razy: 3 339