A A A
SmodBIP

Regulacje prawne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach prowadzi działalność inspekcyjną w zakresie zdrowia publicznego w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 59)

2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2190 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Pozostałe akty prawne regulujące funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej można znaleźć na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w zakładce Internetowy System Aktów Prawnych www.isap.sejm.gov.pl.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 03.10.2019
Podpisał: Agnieszka Jachnik
Dokument z dnia: 12.06.2017
Dokument oglądany razy: 4 069