A A A
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne

Kontrola problemowa przeprowadzona przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 11.07.2013 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu w dniach 23 - 24.09.2013 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 12.03.2014 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola prowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Finansów i Budżetu w dniach 04.04. - 16.05.2014 rok

Przedmiot kontroli: gospodarowanie środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych oraz stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w 2013 roku - wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Inspektora ds. OC i Spraw Obronnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 28.05.2014 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola prowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 16.07; 12.,21.08.2015 - wystąpienie pokontrolne

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Poznaniu w dniach od 01.06.2016 do 20.06.2016r (Protokół kontroli ZUS - 2016.pdf)

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 22.02.2017r. - wystąpienie pokontrolne

Protokół z kontroli planowej przedsięwzięcia zakończonego przeprowadzonej przez przedstawicieli WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 2017-05-16 - protokół z kontroli

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 24.04; 5, 15.05.2017 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 08.05.2017 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 20 i 30.06.2017 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 12.06.2017 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szamotułach w dniu 16.10.2018 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez komórki organizacyjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w dniach 15 - 16.10.2018 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 22. 03. 2019 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 13, 29.08. i 01.10.2019 roku - protokół kontroliOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 20.11.2019
Podpisał: Agnieszka Jachnik
Dokument z dnia: 12.10.2017
Dokument oglądany razy: 2 652