A A A
SmodBIP

Status prawny

1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szamotułach jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, w stosunku do której uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

2. Obszarem działalności Powiatowej Stacji jest miasto Szamotuły i powiat szamotulski.

3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów leczniczych pod numerem księgi rejestrowej 000000023962, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

4. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szamotułach:

- ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59),

-ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) - pobierz,

-ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234) - pobierz.

Zarządzenie Nr 276/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szamotułach - pobierz

Statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szamotułach - pobierzOpublikował: Jacek Tylka
Publikacja dnia: 06.07.2020
Podpisał: Agnieszka Jachnik
Dokument z dnia: 21.06.2017
Dokument oglądany razy: 3 643